Chúng tôi là GREEN OCEAN!

Mô hình linh hoạt của GREEN OCEAN Logistics, chỉ sử dụng các hãng vận tải chất lượng, có nghĩa là bạn được hưởng lợi từ mức độ dịch vụ được cải thiện, tính linh hoạt cao hơn và giao hàng theo thời gian xác định. Chuyên môn của chúng tôi về quản lý và lập kế hoạch vận tải cho phép chúng tôi thiết kế một giải pháp đáp ứng nhu cầu của bạn và cũng nhanh chóng ứng phó với mọi gián đoạn sự kiện, chẳng hạn như thời tiết.

Mạng lưới đường bộ tích hợp, bao phủ toàn thế giới. Thông qua mạng lưới tháp điều khiển toàn cầu và công nghệ tiên tiến, chúng tôi có thể giám sát và phản ứng linh hoạt với các tình huống như thời tiết bất lợi, nhận hoặc trả khách bổ sung hoặc giao thông đông đúc, nghĩa là hàng hóa của bạn luôn được di chuyển đường đi hiệu quả nhất.

Mạng lưới Đường bộ không dựa trên tài sản của chúng tôi cung cấp cho bạn sự linh hoạt, mức độ dịch vụ được cải thiện, giao hàng nhanh hơn, giảm chi phí trực tiếp và gián tiếp và ít phức tạp hơn nhiều.

 

Nhiệm vụ của GREEN OCEAN

  • Cung cấp dịch vụ khách hàng có trách nhiệm với môi trường
  • Cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc hấp dẫn
  • Hãy là một đối tác cộng đồng tích cực
  • Duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao
  • Thúc đẩy cải tiến liên tục
  • An ninh vận chuyển hàng hóa
  • Bảo hiểm hàng hóa hàng không và đường biển
  • Môi giới hải quan hiệu quả cao của chúng tôi
  • Dịch vụ thông quan và tuân thủ
  • Chúng tôi đảm bảo an ninh tuyệt đối

Những cộng sự của GREEN OCEAN

Bạn không chắc chắn giải pháp nào phù hợp với nhu cầu của mình?