Đại lý xử lý tài liệu xuất khẩu hàng không

Posted by admingo
Category:

Đại lý xử lý tài liệu xuất khẩu hàng không

Mô tả vị trí: Quản lý, đánh giá và đánh giá các thông tin cần thiết để xây dựng dự án đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách và chất lượng được quy định trong hồ sơ hợp đồng cho khu vực được giao.

Department: Quản lý dự án
Project Location(s): Richland, WA, Hoa Kỳ
Education: bằng cử nhân
Compensation: 24K mỗi năm

Nhiệm vụ và trách nhiệm thiết yếu

 • Điều tra hiện trường;
 • Số lượng/Vật liệu cất cánh;
 • Kiểm tra các ước tính về phần mở rộng, độ chính xác và lỗi;
 • Lập kế hoạch đánh giá hồ sơ dự thầu;
 • Lập ngân sách/Chi phí;
 • Liên hệ với các ngành nghề phụ và nhà cung cấp để báo giá;
 • Đánh giá các báo giá giao dịch phụ;
 • Đề xuất các giao dịch phụ;
 • Tham gia đóng thầu;
 • Biên soạn và tổng hợp các hồ sơ dự thầu thành công và không thành công;
 • Theo dõi các Nhà thầu phụ/Nhà cung cấp được mời để xác nhận ý định báo giá của họ;
 • Duy trì mối quan hệ Nhà thầu phụ/Nhà cung cấp;
 • Duy trì kiến ​​thức và cơ sở dữ liệu về đơn giá và năng suất;
 • Duy trì kế hoạch phát triển nghề nghiệp;
 • Các nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu.

Trình độ chuyên môn

 • Yêu cầu phải tốt nghiệp Trường Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Sau Trung học hoặc Bằng Cử nhân Khảo sát Số lượng. Tối thiểu của
 • 5-10 năm ước tính các tòa nhà Thương mại, Thể chế và/hoặc Công nghiệp.
 • Phải có kiến ​​thức về dự toán và tính giá thành các hệ thống kết cấu bê tông và kết cấu thép.
 • Kinh nghiệm nên bao gồm ước tính các dự án từ 5 triệu đến 50 triệu
 • Khả năng thực hiện ước tính khái niệm dựa trên hướng dẫn bằng văn bản hoặc bằng lời nói.
 • Phải có kinh nghiệm với phần mềm cất cánh trên màn hình.
 • Kiến thức nâng cao về phạm vi công việc của nhà thầu phụ, kỹ thuật ước tính và chi phí.
 • Phải có kiến ​​thức về MS Project và/hoặc phần mềm Lập kế hoạch Primavera P6.
 • Có khả năng lập kế hoạch dự toán để xem xét đấu thầu.
 • Có kinh nghiệm với các chương trình cất cánh Earthwork (Agtek hoặc tương đương) là một lợi thế.
 • Phải có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói xuất sắc.

Bạn không chắc chắn giải pháp nào phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình?